Beställa ultrarent vattentvätt ?

INTRESSERAD AV ULTRARENT VATTENTVÄTT?

 

Fler och fler privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare beställer ulltrarent vatten-tvätt av fasader, fönster, balkonger, skyltar mm. Varför? Jo, därför att det är det miljövänligaste sättet att rengöra på! Läs mer här nedan:

 

Rengöring med ultrarent vatten!

Under dom senaste åren har man börjat tvätta fönster och rengöra fasader med en ny metod sk.ultrarent vatten-teknik. För att enkelt åskådliggöra för dig vad som händer när man filtrerar vanligt tappvatten är det här:

- du har säkert erfarenhet av att när du har tvättat bilen och spolat rent den med tappvatten via vanlig trädgårdslang, och om du inte torkat torrt med sämskinn, så självtorkar vattnet (dunstar bort) och lämnar fula vita fläckar/rinningar efter sig. Inte alls kul. Det är främst kalket i vattnet som ställer till det. Om nu biltvättaren hade renat tappvattnet med en rent vatten-enhet (avjoniseringskärl) så hade han kunnat låta bilen självtorka utan några som helst kvarvarande vita fläckar. Bilen hade varit ren och fin. Inget kalk = inga vita fläckar.

För att applicera biltvätt-exemplet på fönsterputsningen så frågar du dig igen - vad händer ifall du spolar rent dina fönster med vanlig trädgårdsslang och låter allt självtorka? Samma dystra resultat – fula intorkade kalkfläckar eller mjölkvita rinningar kvar på glaset. MEN, om du spolar rent dina fönster med ultrarent (avjoniserat) vatten då? Då självtorkar fönstrena och rutan blir ren. Bra va? När du beställning fönsterputs med rent vatten-metoden så utför entreprenören jobbet med enbart filtrerat vatten, helt utan tillsats av rengöringsmedel. Vattnet rinner givetvis utmed fasaden nedåt under fönstret men eftersom det är filtrerat tappvatten är det som om det hade regnat på din fasad dvs.ingen fara på taket. Eller varför inte ändra det klassiska uttrycket till "ingen fara på fasaden" :-)

 

Fasadtvätt!

När du beställer fasadtvätt så är det givetvis ett arbete av mycket större omfattning än fönsterputs. Det är större yta att rengöra och många gånger mer komplicerat att komma åt alla ytor. Men eftersom operatören arbetar med mycket lätta kolfiberskaft klaras även svårtillgängliga ställen galant av. Märk väl att det inte behöver byggas någon ställning runt huset. Allt rengörs från marken.

Andra användningsområden inom rengöring

Ultrarent vatten-tekniken kan med fördel användas inte bara vid fönsterputs och fasadtvätt utan även inom annan typ av rengöringsobjekt såsom rengöring av utomhusskyltar, busskurer, båtar, husvagnar, kapell och flaggstänger. Eller varför passar du inte på när du har entreprenören hemma hos dig att fylla en 5-liters dunk med ultrarent vatten så att du har till ångstryckjärnet ett par år? Det är bara att fråga - han ska säkert inte ha något för det.

 

Sammanfattningsvis är fördelarna för dig som beställare flera om du rengör med rent vatten-tekniken;

  • Operatören står på backen och jobbar. Inga stegar innebär ingen risk för fallolyckor och en byggnadsställning är bara jobbigt som ofta förstör blomrabatter o dyl.
  • Ultrarent vatten är just - rent vatten - vilket är det miljövänligaste sättet att göra rent på
  • Det sker absolut ingen åverkan på din fasad vid ultrarent vattentvätt. Jämför med högtryckstvätt där risken för åverkan är mycket hög

 

När du ska beställa ultrarent vattentvätt!

SUVO:s målsättning är att försöka hjälpa en snabbt växande bransch att hålla hög professionell standard - till gagn för både utförarna själva som för beställare och allmänhet. Inom SUVO har vi regelbunden kommunikation där vi går genom handhavande, vattenteori och bästa produktnyttjande. Eftersom Sverige är geografiskt stort har vi även från och till videokonferanser för att åskådliggöra metoder och olika produkter på ett bättre sätt. Vi anser det vara viktigt att operatörerna vidareutvecklar sina kunskaper och hela tiden bli duktigare på det dom gör.

 

Observera dock att SUVO-operatörerna är helt fristående företagare i en konkurrensutsatt bransch och själva bestämmer priser, servicenivå och dylikt. SUVO är alltså ingen franchisingorganisation. Det är endast metoden och tekniken som vi gemensamt försöker utveckla och förbättra.

Paul Zamecnik

ansvarig för SUVO:s verksamhet

 

 

 

 

Ultrarent vattenloggo

Copyright SUVO © Alla rättigheter reserverade