Om ultrarent vatten
Ultrarent vatten tvätt av plåtfasad

GLAS, PLÅT, TRÄ, PUTS

 

Skinande rent och utfört endast med filtrerat tappvatten helt utan rengöringsmedel. Hur kan det vara möjligt? Jo, när tappvattnet blivit av med sina normala partiklar (kalk, magnesium, järn m.m) så blir vattnet extremt mjukt och man kan göra rent med det. Miljövänligare än så här kan det inte bli. Och eftersom man även sköljer av ytan med filtrerat vatten så blir det inte bara rent utan även helt fritt från fula rinningar/kalkavlagringar som vanligt tappvatten lämnar efter sig på t.ex.glas.

 

 

 

INNAN OMMÅLNING

ultrarent vatten innan ommålning

 

Tidigare kunde en träfasad innan ommålning tvättas i princip med två tillvägagångssätt - rengöringsmedel vilket var mindre bra för miljön eller högtryckstvätt vilket förde med sig att vatten trängde djupt in i träfibrerna och lång torktid krävdes, oftast 1-2 veckor, innan själva målningsarbetet kunde påbörjas.

 

Ultrarent vattentvätt = ommålning efter 12 timmar. Eftersköljningen sker även den med ultrarent vatten så att inga partiklar som finns i tappvattnet blir kvar på ytan, vilket betyder att färgen fäster bättre.

 

 

 

FÖRDELAR MED ULTRARENT VATTEN

  • Ultrarent vatten är den mest miljövänliga metoden att rengöra olika ytor med - det är ju vanligt tappvatten.

 

  • Vid tvätt med ultrarent vatten matas vatten till tvättytan under lågtryck. Detta innebär t.ex. att vid ommålning av trähus behöver fasaden INTE torka mer än 12 timmar.

 

  • Operatören använder lätta kolfiberstänger och oftast behövs ingen lift eller byggande av ställning.

 

 

DIN FASTIGHET LEVER

 

Sverige har generellt blivit mer och mer fuktigt. Det ser man lättast på nybyggda fastigheter som redan efter ett par år har synlig algbeläggning. Alger binder fukt vilket är dåligt för en fastighet eftersom det framkallar röta och mögelangrepp. Dessutom ger algbeläggning ett fult intryck vilket även sänker fastighetens värde. Med regelbunden fasadtvätt med ultrarent vatten-metoden kan du hålla din fastighet i fräscht skick - länge.

FAQ om ultrarent vattentvätt

 

Vad är ultrarent vatten?

Det är kranvatten som filtreras så att samtliga partiklar i vattnet såsom järn, kalk, magnesium m.m tas bort. När operatören kommer ut till dig har han antingen redan ultrarent vatten med sig ELLER så kopplar han upp sig mot din vattenutkastare och filtrerar vatten i realtid.

 

Är ultrarent vatten miljövänligt?

Regnvatten har knappt några partiklar i sig och är mycket rent. Ultrarent vatten är ytterliga ett par steg renare och är det renaste vatten man kan få. Således tvättar man med vanligt vatten som är extremt rent. Miljövänligt? Javisst! Bättre än så här kan det inte bli.

 

Hur går tvättningen till?

När vattnet har filtrerats leds det först genom operatörens slangvinda ut till ett vattenmatat skaft med en borste högst upp. Borsten har vattenmunstycken så att ultrarent vatten kommer ut på fasaden. Arbetet består av två moment; dels så skrubbar man ytan för att sedan skölja av den. Man arbetar under lågtryck vilket innebär att vatten tränger aldrig in i fasadmaterial eller att det föreligger risk för skador.

 

 

 

 

Copyright SUVO © Alla rättigheter reserverade